Belux

Belux richt zich op veeleisende verlichtingstaken en ontwikkelt slimme verlichtingsoplossingen van uitstekende kwaliteit voor particuliere en commerciële toepassingen. Belux ziet lampen als elementen voor de vormgeving van het interieur.

De lampen van Belux staan voor kwaliteit en duurzaamheid. Dit wordt gegarandeerd door een uitstekende productcultuur op alle niveaus. Lampen van Belux worden met liefde voor detail gemaakt. Dit blijkt uit de keuze van de hoogwaardige materialen en uit de zorgvuldigheid in het eigenlijke productieproces, dat door een relatief hoog aandeel nauwkeurig handwerk wordt gekenmerkt. Belux produceert in de eerste plaats seriemodellen. Er worden desgewenst ook speciale modellen gemaakt, met name voor gebruik in openbare gebouwen.

Belux ontwikkelt zijn lampen in nauwe samenwerking met externe designers, wiens ideeën over concepten en vormen worden gecombineerd met de interne licht- en productietechnische knowhow. Uitgangspunt van de ontwikkeling zijn doorgaans functionele vraagstukken of technische innovaties. Het doel van de ontwikkeling zijn verrassende verlichtingsoplossingen die zowel door functionaliteit en technische finesse als door hun vorm overtuigen.

Belux houdt zich bezig met het oplossen van lastige verlichtings-opgaven in openbare gebouwen en woningen. Daartoe ontwikkelt, produceert en verkoopt Belux innovatieve lampen die worden gekenmerkt door een moderne en energiezuinige verlichtingstechniek, een functioneel design, hoogwaardige materialen en een zorgvuldige verwerking. Belux beschouwt lampen als een centraal element van de interieurinrichting. Ze moeten dan ook aan de hoogste functionele en decoratieve eisen voldoen.